O CD – Kec som ja bul u Košici

O CD – Kec som ja bul u Košici

„Kec som ja bul u Košici“ – pomenovanie tohto albumu pramení z textu jednej piesne, zároveň v sebe ukrýva aj symboliku, ktorá je úzko spätá s príbehom každého z nás – členov ĽH Radoslava Kertisa a ostatných interpretov podieľajúcich sa na tomto CD. Všetci sme sa stretli v Košiciach, i keď naše korene pokrývajú celé východné Slovensko.

Cieľom tohto projektu je zachytiť krásu spočívajúcu v melódiách a textoch piesní, ktoré si  v srdci so sebou priniesol každý z nás. Pri počúvaní jednotlivých skladieb sa budete môcť s nami v duchu preniesť z temperamentného Zemplína na živelný Šariš alebo z chudobnejších hornatých oblastí Spiša do metropoly východného Slovenska, do Košíc.

V našej interpretácii zaznejú tradičné herné štýly rôznych ľudových hudieb, odlišné charaktery piesní známych i menej prezentovaných oblastí. Materiál sme vyberali so zámerom ukázať zabudnuté piesne z archívnych záznamov v novom prevedení, so snahou zachovať čo najviac prvkov tradičného miestneho prejavu.

Veríme, že toto CD prispeje k ukážke rozmanitosti tradičnej ľudovej kultúry, toho čo sme zdedili, na čo máme byť hrdí a čo by sme mali uchovávať aj pre ďalšie generácie.


Príjemné počúvanie.

Radoslav Kertis

↓ OBJEDNAJTE SI CD ↓